backgroundimage_1 blue
INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen kunnen verwijzen naar de praktijk voor zowel Gespecialiseerde als Generalistische Basis GGZ. Ook psychologen die hun cliënt(e) willen door- of insturen voor advies of behandeling, kunnen per mail of telefonisch contact opnemen.

Voor vergoeding door zorgverzekeraars is een verwijsbrief noodzakelijk.

Overleg
U kunt een verwijzing in principe altijd telefonisch met een psychiater overleggen. Door de kleine schaal van de praktijk is het secretariaat echter niet altijd bezet. Indien u een bericht achterlaat op de voicemail, met vermelding van uw telefoonnummer, zult u worden teruggebeld. Contact opnemen via de mail kan natuurlijk ook altijd. Ook dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Telefoon:
010-285 79 42 (intercollegiaal overleg)
Mail: info@psyvel.nl

Digitaal verwijzen
Verwijzen naar Psyvel kan ook via ZorgDomein (onder P.J. Veltman, SGGZ en BGGZ, Psyvel Psychiatrie en Psychologie). NB: de psychiaters leveren alleen zorg binnen de SGGZ. Basis GGZ wordt geleverd door de psychologen.

Bericht
Er zijn drie momenten waarop u - als verwijzer - bericht van ons kunt verwachten (tenzij de cli
ënt hiervoor nadrukkelijk geen toestemming geeft). Dat is ter informatie rond of net na de intakegesprekken, na een verandering in het behandelplan, en na beëindiging van de behandeling.

Bij langer durende chronische behandeling kunt u tussentijds een bericht verwachten.

Engelstalige cliënten
Paul Veltman, psychiater, heeft gedurende 5 jaar in Engeland gewerkt, waarvan 3 jaar als Consultant Psychiatrist. Engelstalige cli
ënten kunnen dan ook gezien worden.

logo brief
PSYVEL
Straatweg 62, 3051 BJ Rotterdam
Telefoon: 010-285 79 40 Fax:  0848 - 680 426
Email: info@psyvel.nl