DSCF1042web
BEHANDELAANBOD


In onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in onder andere:

 • Stemmingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie, bi-polaire stoornis of dysthymie
 • Angststoornissen, zoals bijvoorbeeld sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, OCD, specifieke fobie, paniekstoornis
 • Burnout-gerelateerde klachten
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • ADHD-diagnostiek en behandeling (alleen voor volwassenen vanaf 18 jaar)

Mogelijke behandelingen zijn onder andere:
 • Kortdurende klachtgerichte therapie
 • Langer durende psychotherapie (inzichtgevend, psychodynamisch)
 • Medicamenteuze behandeling / medicatiebegeleiding
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Psycho-educatie
 • ADHD-diagnostiek en behandeling (alleen voor volwassenen vanaf 18 jaar)
 • eHealth of internet therapie (al dan niet gedeeltelijk)
 • Een combinatie van bovenstaande behandelingen

Behandelingen die wij niet bieden zijn:
 • Specifieke schematherapie
 • Groepstherapie
 • Systeem- of relatietherapie
 • Behandelingen op het gebied van eetstoornissen, te ernstige persoonlijkheidsstoornissen, verslavingszorg of zorg waarbij een te groot risico op crisis te verwachten is.


Psyvel stelt zich te allen tijde ten doel om de behandeling zoveel mogelijk op maat te laten verlopen.
eHealth kan hier een onderdeel van uitmaken (FaceTime-gesprekken, psycho-educatie, digitale vragenlijsten of opdrachten, dagboeken, oefeningen, etc).

Behandelingen binnen de generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V.


Samenwerking met de huisarts/verwijzer
Bij de start van de behandeling en na afloopt wordt uw huisarts ge
ïnformeerd over de gezamenlijk opgestelde behandelovereenkomst en het resultaat van de behandeling, mits u daarvoor toestemming geeft.
Indien nodig wordt terugverwezen naar de huisarts. Ook kan de pati
ënt(e) worden doorverwezen naar een andere behandelaar/instelling als de behandeling dat vraagt. Dit gebeurt in overleg met de patiënt(e).

Wij hebben als praktijk met de meeste zorgverzekeraars een contract. Enkele verzekeraars hanteren budgetplafonds of extra randvoorwaarden. Op de pagina “Zorgverzekeraars 2019” vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben.
Wij raden u aan van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, om zeker te zijn van de hoogte van de eigen bijdrage/het eigen risico bij uw behandeling. Dit kan nl. afhangen van de polis die u heeft afgesloten.

Geen crisisdienst:
Psyvel heeft geen crisisdienst en is ook niet 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Mocht er sprake zijn van een crisis of spoedhulpvraag, dan raden wij u aan om met de (dienstdoende) huisarts contact op te nemen.

Uitsluitingscriteria:
Patiënten met eetstoornissen en/of (ernstige) verslavingsproblematiek kunnen wij binnen onze praktijk niet helpen. Deze behandelingen vergen over het algemeen zeer specifieke en intensieve begeleiding, die Psyvel, vanwege het ambulante karakter van de praktijk, niet kan bieden.

Voor het vinden van behandelingen van eetstoornissen en/of verslavingsproblematiek van bovengenoemde aard, verwijzen wij u naar uw huisarts of uw zorgverzekeraar.
PSYVEL
Straatweg 62, 3051 BJ Rotterdam
Telefoon: 010-285 79 40 Fax:  0848 - 680 426
Email: info@psyvel.nl