Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL Straatweg 62 Rotterdam
  • © 2021 Psyvel 0

PSYVEL Straatweg 62 Rotterdam

Procedure bij aanmelding bij Psyvel


Voorafgaand aan de intake zal in een zgn. telefonische pr
é-intake in kaart worden gebracht wat de hulpvraag, klachten en overige relevante zaken zijn. Ook kan een digitale vragenlijst, de zgn. mirro-screener, worden toegezonden, waarmee extra inzicht in de klachten en de ernst hiervan wordt verkregen.
Op basis hiervan, tezamen met de verwijzing, wordt beoordeeld door de behandelaars of de gevraagde zorg bij Psyvel geboden kan worden.
Men krijgt hiervan een persoonlijke telefonische terugkoppeling hierover. Wij trachten dit proces altijd binnen 2 weken doorlopen te hebben. Op maandag is het overleg van de behandelaars, en op dinsdag volgt (vaak) de terugkoppeling.

Wij kunnen helaas niet iedereen die zich aanmeldt bij Psyvel in behandeling nemen. Daarvoor zijn diverse redenen. U meldt zich aan bij een kleine instelling. Het komt voor dat de geschikte/optimale zorg niet geboden kan worden bij ons. Het kan zijn dat wij het noodzakelijk achten, dat bij complexe problematiek, het beter is dat een heel team u helpt. Bijvoorbeeld inclusief maatschappelijk werk of wijkzorg. Deze zorg kunnen wij niet bieden. In bepaalde perioden kan het zijn dat wij plotseling veel meer aanmeldingen krijgen dan dat de behandelaars aan kunnen. Verder kan het zijn dat wij door uw zorgverzekering budgetair worden beperkt.

Per individuele pati
ënt wordt nauwgezet beoordeeld of iemand geholpen kan worden. Bij inschatting van de behandelaars dat dit niet het geval is, pogen wij een alternatief aan te dragen. Dit is echter niet altijd mogelijk. Vaak geven wij dan aan terug te gaan naar de huisarts, of bijvoorbeeld de zorgverzekeraar te benaderen. Deze laatste heeft immers zicht op welke zorg waar wordt geboden.

Onze procedure is zorgvuldig opgebouwd, echter kan soms leiden tot teleurgestelde reacties. Wij betreuren dit, maar wij kunnen nu eenmaal helaas niet iedereen in behandeling nemen. Psyvel is een kleine instelling met beperkte middelen.
EEN AFSPRAAK MAKEN?

Mailen of bellen:
De meest praktische manier om contact te leggen met de praktijk is door ons te mailen: secretariaat@psyvel.nl
Afhankelijk van uw vraag bellen of mailen wij dan zo spoedig mogelijk terug.

Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch benaderen op nummer:
010-285 79 40.

N.B.: Het secretariaat bij Psyvel is niet altijd bezet. Indien u een voicemail achterlaat zullen wij u terugbellen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar, dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur, behalve op donderdagen.


Om voor een vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekering in aanmerking te komen, heeft u een
verwijsbrief nodig van uw huisarts of van een specialist. Deze verwijsbrief dient uiterlijk op de eerste afspraak aan de behandelaar gegeven te worden. De informatie zal echter in het aanmeldproces inzichtelijk dienen te zijn.

Geen crisisdienst:
Psyvel heeft geen crisisdienst en is ook niet 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Mocht er sprake zijn van een crisis of spoed-hulpvraag, dan raden wij u aan om met de (dienstdoende) huisarts contact op te nemen.

Herhaalrecepten
Voor het aanvragen van een herhaalrecept kunt u mailen naar: secretariaat@psyvel.nl, met de naam van uw behandelaar in de onderwerpregel.

Afspraak afzeggen:
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Gereserveerde tijd die niet wordt gebruikt voor een behandeling van de patiënt(e), wordt ook niet vergoed door de zorgverzekering. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend op tijd te annuleren, indien u niet kunt komen.

Wanneer u langer dan 24 uur van te voren
annuleert (via mail of telefoon), kan dit probleemloos. Indien u te laat afzegt of in het geheel niet op uw afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt u een rekening van €50,-- toe te sturen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.