Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL
  • © 2023 Psyvel 0

PSYVEL

CLIËNTERVARINGEN


Op verschillende manieren brengen wij bij Psyvel de ervaringen van onze patiënten in kaart, zodat wij kunnen leren van de feedback om onze dienstverlening te verbeteren.

De voornaamste methode is de klanttevredenheidsvragenlijst, de zgn. CQi-VZ-GGZ index (Consumer Quality Index voor de Verslavingszorg en de GGZ), waarmee wij in beeld krijgen hoe de cli
ëntervaringen zijn op verschillende vlakken.

Hieronder laten we een aantal uitkomsten over 2022 zien:

Algemeen rapportcijfer: 8,4 (1 = Slecht tot 10 = Uitstekend)
Dit is het rapportcijfer dat cliënten hebben gegeven na afloop van de behandeling.

De volgende ervaringen worden gemeten met schalen van 1-5:

Bejegening cliënt: 4,9
Hieronder valt bijvoorbeeld of u de indruk had dat uw behandelaar u en uw klachten serieus nam, en of zaken op een begrijpelijke manier zijn uitgelegd.

Informatie over de behandeling: 4,4
Zijn de voor- en nadelen van een behandeling uitgelegd, en kreeg u bijvoorbeeld informatie over wat u kon verwachten?

Samen beslissen: 4,6
Heeft u samen met uw behandelaar besloten hoe de behandeling eruit zou gaan zien, en is er voldoende rekening gehouden met uw wensen?

Uitvoering van de behandeling: 4,4
Heeft de behandeling geleid tot vermindering van uw klachten en was u daar tevreden over?

Zoals uit de scores blijkt, zijn de resultaten over 2022 positief. Daar zijn wij dan ook trots op.
Toch is er altijd ruimte voor verbetering.
Door de invoering van het ZPM (Zorgprestatiemodel) is het aantal ingevulde CQi-ZV-AKWA vragenlijsten in 2022 wat teruggelopen. Wij streven in 2023 dan ook naar een hoger aantal beoordelingen. Dit zal ons waardevolle informatie geven over hoe onze cliënten onze zorg ervaren.
Ook is ons doel het percentage ingevulde vragenlijsten te verhogen naar 50% van alle toegestuurde vragenlijsten. Om dit te bereiken zullen wij onze cliënten actiever benaderen om hun ervaringen te delen.

Vanzelfsprekend zullen we ook in 2023 blijven werken aan een positieve cli
ëntbeoordeling op de bovengenoemde vlakken.


Mocht u meer willen weten over de vragenlijst die wij hanteren voor het meten van onze klanttevredenheid, klikt u dan op deze link:

https://akwaggz.nl/vernieuwde-clientvriendelijke-consumer-quality-index-voor-de-ggz/

Naast ons eigen doorlopende klanttevredenheidsonderzoek krijgen wij ook beoordelingen via bijvoorbeeld Zorgkaarttnederland.nl (Rapportcijfer 1-10).