INFORMATIE ZORGVERZEKERAARS - 2020

In 2020 heeft Psyvel weer met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract voor gespecialiseerde GGZ en Basis GGZ afgesloten (behalve met Menzis). De behandelingen die wij verzorgen worden dan ook vergoed door de zorgverzekering.
Wij raden u aan om voorafgaand aan een behandeling goed te informeren wat u vergoed krijgt, en wat de implicaties zijn voor uw eigen risico/eigen bijdrage.

NB:
Behandelingen binnen de generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V.


Hieronder zetten wij de huidige stand van zaken per zorgverzekeraar voor 2020 op een rijtje.


Contracten Gespecialiseerde GGZ en Basis GGZ: 
Multizorg
ONVZ, VvAA, PNOzorg, De Amersfoortse (ASR), Ditzo, BeterDichtbij, Salland, SallandZorgDirect, HollandZorg, Energiek, Zorg en Zekerheid, Aevitae (ASR Ziektekosten), Caresco (ASR Ziektekosten), IAK Volmacht (ASR Ziektekosten)

DSW Zorgverzekeraar
DSW, Stad Holland, inTwente

Achmea
Zilveren Kruis, OZF Achmea, Pro Life, Avéro Achmea, Interpolis, FBTO, Agis, Take Care now!, Nedasco/Caresco, Aevitae, Turien & Co Assuradeuren, IAK, De Friesland 

VGZ
Univé Zorg, incl. SZVK, ZEKUR, Zorgzaam verzekerd.
VGZ Zorgverzekeraar, incl. IZA Cura, Bewuzt, IAK, Caresco, Caresco/De Goudse, Turien & Co Assuradeuren, Aevitae, VPZ Assuradeuren
IZZ, IZA, UMC, Aevitae-De Goudse (Cares Gouda)

CZ
CZ, OHRA, Delta Lloyd, PZP, NN.  

Caresq, IptiQ, Eucare
Promovendum, National Academic, Besured, Aevitae


Menzis
Met Menzis hebben wij wederom geen contract afgesloten. U kunt in principe wel onder behandeling komen. U zult maandelijks een voorschotnota ontvangen, waarbij het bedrag afhankelijk is van de te verwachten behandeling (deze zijn niet in te dienen bij Menzis). Na afloop van de behandeling ontvangt u een declaratie tegen het standaard NZa-tarief (
zie www.NZa.nl (standaardtarieven Generalistische Basis GGZ 2018) en www.NZa.nl (standaardtarieven Gespecialiseerde GGZ). Deze kunt u vervolgens indienen bij Menzis.
U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de gehele declaratie (met aftrek van reeds betaalde voorschotnota’s). Psyvel heeft geen inzicht in uw eigen risico, eigen bijdrage of eventuele vergoedingen. U kunt er ook voor kiezen een Akte van Cessie te ondertekenen, waarbij Psyvel de facturatie bij Menzis verzorgt (na afloop van de behandeling, of na sluiting van de DBC). Ook in dit geval ontvangt u voorschotnota’s tijdens de behandeling.

Gespecialiseerde GGZ wordt verzorgd door:
Paul Veltman, psychiater
Dr. Manon Gosselink, psychiater
Met eventuele ondersteuning van psychologen Arjen Beck, Romy van Felius en Carmen Ayala.
 PSYVEL
Straatweg 62, 3051 BJ Rotterdam
Telefoon: 010-285 79 40 Fax:  010-285 70 41
Email: info@psyvel.nl