Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL
  • © 2022 Psyvel 0

PSYVEL

Hoe wordt Psyvel beoordeeld?
Wij vinden het belangrijk te weten hoe de ervaringen zijn geweest met de behandelaars, het zorgaanbod, de praktijk zelf. Wij willen graag leren van feedback die wij krijgen, om ons zo te kunnen blijven verbeteren.
Om deze reden vragen wij na afloop van de behandeling - middels een digitale vragenlijst, de zgn. CQ-i (Consumer Quality index) - wat pati
ënten van de behandeling vonden.
Intern gebruiken wij de geanonimiseerde resultaten voor het continu verbeteren van onze zorgverlening en de praktijk.

Maandelijkse update Rapportcijfer CQ-i over 2021:
De gemiddelde rapportcijfers die de behandelaars bij Psyvel over Basis GGZ kregen, waren de afgelopen 12 maanden (op basis van 31 geretourneerde beoordelingen):
Algemene beoordeling behandeling rapportcijfer: 8.1
(schaal 1 tot 10)
Beoordeling "samen beslissen" : 4.6 (schaal 1 tot 5).
Beoordeling "bejegening": 4,8 (schaal 1 tot 5).
Beoordeling "uitvoering behandeling": 4,1 (schaal 1 tot 5).
Beoordeling "informatie behandeling": 4,4 (schaal 1 tot 5)

*Update per 31-1-2022Duiding van de Rapportcijfers CQ-i:
Wij waarderen de beoordeling die pati
ënten ons hebben gegeven na afloop van hun behandeling, ook in voorgaande jaren. Het is goed om te weten dat er intussen een groot aantal tevreden oud-patiënten is, met positieve ervaringen.

Wij merken echter dat er ook zaken te verbeteren zijn. Zo willen wij werken aan het percentage vragenlijsten dat ook daadwerkelijk wordt geretourneerd. Daarmee wordt de gehele beoordeling betrouwbaarder.

Ook komen er hele concrete leerpunten uit de gegevens:
- het blijkt dat wij nog niet optimaal scoren op "bereikbaarheid van de behandelaar/praktijk". Hier besteden wij op het moment expliciet aandacht aan, middels het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid en het stroomlijnen van communicatie.
- op het gebied van de accommodatie en toegankelijkheid kunnen we vermelden dat er een verbouwing gaande is, zodat de praktijk beter toegankelijk zal zijn voor mensen die niet goed ter been zijn. Ook wordt er een behandelkamer op de begane grond gemaakt, met name voor deze groep pati
ënten.
Transparantie Zorgaanbieders
Om de transparantie binnen het veld van zorgaanbieders zo groot mogelijk te maken, is er de site
www.zorgkaartnederland.nl. waar Psyvel ook op vermeld staat.
Op deze site wordt anonieme feedback weergegeven, nadat er contact is geweest met de praktijk. Niet iedereen die een waardering geeft, is ook daadwerkelijk onder behandeling geweest.

Om ons steentje bij te dragen aan de vergroting van de transparantie, en het voor zorgzoekenden gemakkelijker te maken een keuze te maken uit het grote zorgaanbod, stimuleren wij (oud-)pati
ënten actief tot het geven van feedback.

Kwaliteit van zorg en dienstverlening
Tot slot nemen wij zelf in 2022 initiatief tot (kwalitatief) onderzoek naar de ervaringen en wensen/eisen van verwijzers (met name huisartsen en POH-GGZ's), om zo onze zorg en dienstverlening verder te verbeteren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Esther Huith (algemeen management), via
ehuith@psyvel.nl of 010-285 79 40.