Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL
  • © 2021 Psyvel 0

PSYVEL

PRAKTIJKLOCATIE

Adres Psyvel:
Straatweg 62
3051 BJ Rotterdam

Tel: 010 - 285 79 40
Fax: 010 - 285 79 41 (of 0848 - 680 426)
De praktijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor eigen vervoer is er parkeergelegenheid in de straat.
NB: op bepaalde delen van de Straatweg en de Kleiweg is het betaald parkeren.

Helaas is de praktijk niet rolstoeltoegankelijk.

In deze
download vindt u een overzicht van informatie, met betrekking tot de behandelingen en overige praktische zaken.
Wij raden u aan dit te lezen voorafgaand aan uw eerste afspraak.
Geen crisisdienst:
Psyvel heeft geen crisisdienst en is ook niet 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Mocht er sprake zijn van een crisis of spoed-hulpvraag, dan raden wij u aan om met de (dienstdoende) huisarts contact op te nemen.

Cliëntenraad
Psyvel is een WTZi-instelling, waarbij de wetgever stelt dat er een cliëntenraad aanwezig dient te zijn, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en het behartigen van patiëntenbelangen. Indien u hier interesse in heeft, dan kunt u contact opnemen met Psyvel, via ehuith@psyvel.nl.

Klachtenprocedure
Sinds 1 januari 2017 is de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorg) van kracht. Zie voor meer informatie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173/2016-08-01.
Het klachten-mailadres van Psyvel is:
klachtenfunctionaris@psyvel.nl

Kwaliteitsstatuut
Psyvel beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. In dit kwaliteitsstatuut zijn zaken vastgelegd die te maken hebben met de organisatie van het zorgaanbod, de behandelaars, de locatie, de wijze van dossiervoering, klachten- en geschillenregeling, diverse procedures, de mogelijke behandeling, nazorg, en veel praktische informatie.
Indien u hierover vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u ons bereiken via ehuith@psyvel.nl of op 010 - 285 79 40.