Psychiatrie en Psychologie
PSYVEL
 • © 2023 Psyvel 0

PSYVEL

INFORMATIE ZORGVERZEKERAARS

In 2023 heeft Psyvel wederom met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract voor gespecialiseerde GGZ en Basis GGZ afgesloten.
De behandelingen die wij verzorgen worden dan ook vergoed door de zorgverzekering binnen de basisverzekering.

Wij hebben geen inzicht in individueel afgesloten polissen. Wij raden u dan ook aan om voorafgaand aan een behandeling goed te informeren wat u vergoed krijgt, en wat de implicaties zijn voor uw eigen risico/eigen bijdrage.

ZORGPRESTATIEMODEL

In 2022 is er een nieuw financieringssysteem van kracht binnen de GGZ: het zgn. Zorgprestatiemodel, ofwel ZPM.
Zie ook
www.zorgprestatiemodel.nl en de officiële patiëntenfolder op deze website.

De essentie van het nieuwe model is dat alleen
directe tijd van consulten in rekening wordt gebracht. Dit houdt in, de tijd dat u een afspraak heeft met uw behandelaar. Indirecte tijd is in het tarief is inbegrepen. Zo zal voor verslaglegging van de consulten, voortgangs- of ontslagbrieven naar uw huisarts/verwijzer of overleg binnen het behandelteam geen tijd meer worden vastgelegd. Deze tijd vindt u dan ook niet meer op de factuur.

In de praktijk zal het inhouden dat u (maandelijks) een overzicht zult ontvangen van uw zorgverzekeraar, waarin de consulten en de duur daarvan worden weergegeven, inclusief het type zorg dat is geleverd en de zorgverlener(s).

Met dit nieuwe systeem is de verwachting dat de administratieve last voor zorgverleners wordt beperkt en dat de facturen van behandelingen duidelijk zullen zijn voor patiënten.
Ook heeft men de hoop geuit dat hiermee wachttijden binnen de GGZ zullen worden verkort.

Bij vragen over de mogelijke consequenties voor uw eigen risico en overige verzekeringszaken kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering.

NB: Behandelingen binnen de generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V.


CONTRACTEN 2023

Onderstaand treft u het overzicht aan van de zorgverzekeraars, inclusief de onderliggende labels (tussen haakjes de Unieke Zorgverzekeraars Identificatie, ofwel UZOVI-codes), waar Psyvel een contract mee heeft voor 2023.

Zilveren Kruis
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen (3311)
 • Pro Life (3311)
 • One Underwriting (8971)
 • Interpolis (3313)
 • FBTO (3351)
 • De Friesland (3358)

 • VGZ
 • VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam verzekerd (7095)
 • Univé Zorg, ZEKUR (0101)
 • ZEKUR Natura (3361)
 • IZA (3334)
 • UMC (0736)

 • CZ
  CZ Zorgverzekeringen, CZdirect, Just, Nationale Nederlanden en OHRA (allen 9664)

  DSW Zorgverzekeraar
 • DSW (7029)
 • InTwente (3344)
 • Stad Holland (7037)

 • ONVZ
 • ONVZ, VvAA, PNOzorg, Jaaah (3343)

 • OWM Zorg en Zekerheid

 • Zorg en Zekerheid (7085)

 • Caresq
 • Caresq (3360)

 • ENO
 • ENO (3347)

 • a.s.r. / Ditzo
  a.s.r. (9018)
 • Ditzo (3336

 • GEEN CONTRACT MET MENZIS


  Met Menzis hebben wij ook voor 2023 geen contract afgesloten. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren wat de vergoeding is die geboden wordt bij "contractloos" behandelen.